ביו דיזל

 

הדרישות האקולוגיות למקורות אנרגיה נקיים יותר עונות על צורך שורשי ומתרחב, הנדרש לשינויים עם התגברות הביקוש לאנרגיה.

אחת הדרכים המובילות בשנים האחרונות היא תעשיית הביו־דיזל.

שימוש בגידולי שדה כמקור אנרגיה נשען על תלות הצרכן במקורות זרים, הפחתת זיהום והגדלת התפוקה בחקלאות המקומית.

בכדי להפוך לדלק, נדרשים להתרחש מספר תהליכים כימיים בחומרי גלם של שומן או שמן. התגובה הנפוצה ביותר היא תהליך שבמהלכו מטוהר תחילה השומן ולאחר מכן מעורבב עם אלכוהול דוגמת אתנול (CH3CH2OH) או מתנול (CH3OH). ההליך הסופי מנטרל את תוצרי התהליך באמצעות גורם משתך.

כדי למנוע שיתוך במהלך עיבוד ביו־דיזל, אנג'יפלס מספקת ציוד מצופה כגון צינורות ואביזרים בעלי מקדם עמידות גבוה במיוחד. ציפויים סטטיים (זמינים כאשר מטענים חשמליים מתרחשים במהירויות זרימה גבוהות), בתי סינון במגוון סוגים כגון שקים, מחסניות וצלחות, ציפוי מערבלים סטטיים באמצעות יריעות או תערובת של חומר PTFE מוצק, מכלי בחישה ועמודות.


מוצרינו ושירותינו כוללים:

  • מכלים מצופים, מאובזרים במלואם
  • מכלי תהליך מצופים PTFE
  • עמודות מצופות ETFE / PFA / ETFE עם כל אביזריהן
  • בתי מסנן
  • מייבשים מצופים PTFE
  • ציפויים למערכות אוורור
  • ציפוי מבני מתכת
  • צינורות ואביזרים מצופים